Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden voor consumenten.

Deze Algemene Voorwaarden voor Airconditioninginstallatiewerk voor Consumenten van de Nederlandse Vereniging van Ondernemingen op het gebied van Koudetechniek en Luchtbehandeling (NVKL) zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad. Zij treden in werking per 25 november 2016. Gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage, d.d. 25 november 2016  onder nr. 46/2016.

Leveringsvoorwaarden voor zakelijke relaties.

Algemene aanbiedings-, verkoop-, leverings-, betalings-, installatie-, reparatie- en onderhoudsvoorwaarden van de Nederlandse vereniging van ondernemingen op het gebied van de koudetechniek en luchtbehandeling N.V.K.L.: groothandelaren, importeurs en fabrikanten van halffabrikaten en installatiebedrijven in de koeltechniek, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage d.d. 25 november 2016 jaar onder nr. 46/2016.


Klik hier om de voorwaarden als PDF dowloaden (consumenten)

Klik hier om de voorwaarden als PDF dowloaden (zakelijk) - English

Voordat u de bestelling in ontvangst neemt, graag aandacht voor de volgende punten:

We kunnen niet volledig uitsluiten dat een transportschade ontstaat. Daarom vragen wij u om de volgende punten in acht te nemen bij het accepteren van de goederen in het bijzijn van de chauffeur

- Controleer direct bij de levering of de levering volledig en intact is.
- Controleer de verpakking op beschadigingen.
- Verwijder de verpakking en controleer het product op uitwendige beschadigingen.
- Schade? Noteer dit noodzakelijkerwijs en zo nauwkeurig mogelijk op het leveringsbewijs van de transporteur.
- Maak foto's met uw telefoon en mail deze naar info@fermod.nl
- Onvolledige zending? Noteer dit op het leveringsbewijs en neem contact met ons op.

Alleen wanneer de schade duidelijk op het leveringsbewijs is aangegeven, kunnen we de klacht erkennen. Achteraf, zonder verwijzing naar het leveringsbewijs, kunnen wij de schade niet accepteren. Wij kunnen deze schade namelijk niet claimen bij de transporteur zonder verwijzing naar het leveringsbewijs.  Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking.

betaal methoden